Gå til innholdet
Veksler_tvis

Vekselaggregater

Moldows vekselaggregat type FVK er beregnet for varmegjenvinning av avtrekksluft fra store rom som produksjonslokaler, verksteder, lagerrom og lignende.

Informasjon


Aggregatet leveres til oppvarming med vann, gass, olje eller el, og er velegnet både for utendørs og innendørs plassering.

Som standard leveres aggregatet for luftmengder fra 8.000 - 60.000 m3/h.

Vekselaggregatet er utstyrt med platevarmeveksler, varmeflater, tillufts- og avtrekksvifter, dempere, forfiltre/konvoluttfiltre og styring. Delene er innebygget i lyd- og varmeisolerte moduler i galvanisert plate. Dessuten er aggregatet utstyrt med inspeksjonsdører som gjør det lett tilgjengelig og servicevennlig.

Aggregatet kan også leveres med nattdriftsdemper.

Moldow ventilasjonsaggregater kan også leveres med en rekke forskjellige varmevekslere som nøye utvelges med hensyn til tekniske behov og ønsket applikasjon:

•       Driftssikker platevarmeveksler med integrert sommer bypass. Enten konstruert av aluminium eller glass for korrosive avtrekk.

•       Høyeffektiv roterende varmeveksler

•       Driftssikker og fullstendig utskillelse av tilluft/avtrekksluft med varmerørveksler

Fleksibel og lav byggehøyde med væskekoblede batterier

Informasjon

Modell:
Produsent: Moldow
Land: Danmark

Forespørsel