Gå til innholdet
Sum:
kr 0,00
inkl. mva.
treogprofil2-2021-4
Katastrofen som må forhindres

Plutselig skjer det. Det man frykter og vil unngå for alt i verden. Brann! Det skjer fort og brutalt, og hele fabrikker blir slukt i flammehav. Alle forsikrer seg og gjør det de kan for å unngå det, men av og til er det skjer det. Firefly er et god produkt for å hindre brann og eksplosjon i flisavsug, pussemaskiner etc. Avanserte løsninger som detekterer varme partikler og slukker disse, før de antenner og forårsaker skade. Vi har mer en 50 installasjoner i Norge.

Firefly er et svensk børsnotert firma, som hovedsakelig leverer utstyr for å forhindre brann og eksplosjon.

Branner kan oppstå i flisavsug, lakkanlegg, produksjonsmaskineri, fyranlegg, og ofte har det fatalt utfall.

Gjennom Firefly sine følsomme detektorer, varsles og slukkes branntilløp. Teknologien er patentert. Den består av en IR detektor, som ved hjelp av forskjellige filter måler energimengden i det som passere detektoren. Styringen vurderer da om partikkelen utgjør noen risiko.  Gjør den det, vil den sette i gang slukking eller evakuering av partikkelen med en gang.

Det første man sikrer er gjerne flisavsuget.  Eksplosjon og brann i flisavsuget kan føre til lange perioder med produksjonsstans.  Det kan også videreføre varme til silo, hvor det kan ligge lenge å ulme før brann utløses.

-I Norge har man hatt stor fokus på sprinkling og det er bra, sier Ildal.  -Men løser sprinkelen ut vil det forårsake store vannskader.  Mye kan bli ødelagt før smeltesikringen på 60 grader eller mer har løst ut og slukket.  Det er knapt noen som har sprinkling på flisavsuget, ofte står det ute og kan gi problemer i den kalde årstiden.

Firefly sitt motto er «holder produksjonen i gang» selv etter et branntilløp.

Normalt slukkes brann ved hjelp av en begrenset mengde vann som nærmest forstøves i hovedstrekket på avsuget. Utformingen av dysene og plasseringen lager en vannvegg i røret som slukker den varme partikkelen, og man får kun en alarm på styringen.  Produksjonen går som normalt. Har man flere tilløp etter hverandre, vil styringen anta at det er et problem med en maskin og gå til alarm og produksjonstans.

Styringen er sømløs, og kan utvides i takt med at bedriften utvikler seg med flere maskiner og anlegg. Den kan gi signal/alarm til ekstern bruker og har god kompatibilitet.

I tillegg til avsug er det normalt å sikre maskiner med hurtigroterende verktøy og høy matehastighet som for eksempel mouldinger og store høvler. Her er man avhengig av at høvelen står i kabin, og man setter inn flammedetektorer i tillegg til normale detektorer. Inne i kabinen vil vanndamp slå ned brannen, spesielle dyser gjør at hele arealet i kabinen blir nedkjølt og brannen slukker. Produksjonen kan starte kort tid etter stopp.

Bredbåndpusser kan også være potensielt farlig og Firefly har gode løsninger som kan sikre disse. Andre utfordringer kan være brikettpresser, flishogger  og pellettpresser.

I Norge er det levert sikring hos ca. 50 kunder, deriblant mange sagbruk og store møbelfabrikker. 

Anleggene består av styring, detektorer og slukkesoner. -Slukkesonene må plasseres så langt fra detektor, at vi er sikre på at den varme og farlige partikkelen ikke kan passere vanndysene før magnetventilen rekker å åpne opp for vannet, forteller Ildal. Normalt sett 10 til 12 meter. Vi trenger vann med ca. 9 bars trykk.  For å få til dette kan kundene kjøpe en hydropress utrustning med trykktank på 250 liter. Fordelen med en slik tank er at vannet alltid vil være tilgjengelig. 

Mange velger å starte opp med sikring av avsug, før de eventuelt kobler på maskiner.

A. Falkenberg som er leverandør av Firefly har holdt jevnlige kurs om brann i trevarefabrikker og hvordan forebygge dette.

For mer informasjon og produktark klikk her:

Forespørsel