Gå til innholdet
Sum:
kr 0,00
inkl. mva.

STRIDSBERG NORGE INVESTERER

Vollmer rettesenter RC 100 er et topp moderne CNC styrt bearbeidningsenter for automatisk retting, strekking og planering av brede båndsagblad.
Stridsbergs Norge investerer igjen under mottoet ingen investering ingen fremtid.
For noen uker siden ble det aller første Vollmer rettesenter for båndsagblad som er levert i Norge satt i drift hos Stridsbergs. Dermed består maskinparken av totalt 35 stk Vollmer maskinenheter.

Vollmer rettesenter RC 100 er et topp moderne CNC styrt bearbeidningsenter for automatisk retting, strekking og planering av brede båndsagblad.

Etter at man har plassert sagbladet i maskinen taster man inn, eller henter frem data på de respektive bladene. Dataene på hvert enkelt blad vises grafisk på den store bildeskjermen og operatøren kan se i hvilken tilstand bladet er.

Man kan også velge enkeltvise prosedyrer som for eks. planering, strekking eller retting av bladryggen.

Ved strekking av bladet starter programmet med å måle er-verdiene over hele bredden på bladet. Deretter aktiveres valsestasjonen og strekker bladet til den innstilte skal-verdien avhengi av hvilken kriterier som er programmert for de respektive bladene.

Teknisk leder Crister Hesseborn (på bildet nedenfor) er svært begeistret for den nye maskinen. Han kunne fortelle at blader som var i så elendig forfatning at de egentlig burde vært kasserte, ble fullt ut akseptable for videre bruk etter å ha vært bearbeidet i maskinen.

Rettesenteret kan bearbeide sagblad fra 80 til 420 mm bredde og en bladtykkelse fra 0,8 til 2,8 mm.

Andre maskiner Stridsberg har fra Falkenberg:
VOLLMER CA200
VOLLMER CBF300
VOLLMER CHD 251 R2 SERVICE SENTER
VOLLMER RC 100
VOLLMER GPA 10U
  • vollmer-rc-100-4
  • vollmer-rc-100-5
  • vollmer-rc-100-1

Forespørsel