Gå til innholdet
Sum:
kr 0,00
inkl. mva.

Supportavtaler

-anders-inge-tjark-du221310
Vi har i dag et stort antall CNC-styrte maskiner installert hos våre kunder, og føler et ansvar for at disse til enhver tid er operative og produktive. Falkenberg har i den forbindelse hatt en fri support tjeneste for CNC-maskiner med egen telefon, fax og e-post. Av tilbakemeldinger og aktiviteten på denne tjenesten ser vi at dette er en nødvendig og ønsket service.

Med et økende antall CNC-maskiner ønsker vi også å opprettholde og forbedre den faglige kvaliteten på denne tjenesten, og benytter i dag CNC-teknikere til oppgaven. For å forsvare ressursbruken og imøtekomme et økende behov, har vi innført et fast årlig gebyr for tjenesten.

Tjenesten er bemannet i kontortiden hverdager (0800-1600). Ta kontakt for opplysning om satsene.

CNC-support serviceomfang: Serviceomfanget gjelder assistanse pr. telefon, fax og e-mail relatert til aktuelle CNC-maskiner, og omfatter:

  • Hjelp til utbedring av tekniske problemer ved stans eller feil.
  • Veiledning og råd til betjening og vedlikehold.
  • Spørsmål vedr. programmering.

Ta evt kontakt med oss for ytterligere opplysninger .

Klikke på dokumentet for å laste ned vår supportavtale.

Forespørsel