Gå til innholdet
Sum:
kr 0,00
inkl. mva.

Supportavtaler

-inge-du221051
Vi har i dag et stort antall CNC-styrte maskiner installert hos våre kunder, og føler et ansvar for at disse til enhver tid er operative og produktive. Av tilbakemeldinger og aktiviteten på denne tjenesten ser vi at dette er en nødvendig og ønsket service.

Med et økende antall CNC-maskiner ønsker vi også å opprettholde og forbedre den faglige kvaliteten på denne tjenesten, og benytter i dag CNC-teknikere til oppgaven. For å forsvare ressursbruken og imøtekomme et økende behov, har vi innført et fast årlig gebyr for tjenesten.

Tjenesten er bemannet i kontortiden hverdager (0800-1600). Ta kontakt for opplysning om satsene.

CNC-support serviceomfang: Serviceomfanget gjelder assistanse pr. telefon, e-mail og online-oppkobling relatert til aktuelle CNC-maskiner, og omfatter:

  • Hjelp til utbedring av tekniske problemer ved stans eller feil.
  • Veiledning og råd til betjening og vedlikehold.
  • Spørsmål vedr. programmering.

Ta evt kontakt med oss for ytterligere opplysninger .

Forespørsel