Gå til innholdet
Sum:
kr 0,00
inkl. mva.

Brannsikringssystem

Varenummer: FIREFLY
Tilgjengelighet: (0) på lager

Brannsikringssystem

Varenummer: FIREFLY
Tilgjengelighet: (0) på lager
Pris på forespørsel
Last ned produktark
Spesifikasjoner
Beskrivelse
Relaterte produkter

Friksjon øker temperaturen

Trebearbeiding i høye hastigheter fører til friksjon med raske temperaturøkninger, som hvis uheldigvis fører til funksjonsfeil. Vi hjelper aktører i trebearbeidingsindustrien med å unngå kostbare branner og støveksplosjoner ved å skreddersy et brannsikringssystem med rask deteksjon av både IR-stråling og flammer pluss effektiv slokking med vannstråle og vanntåke.

Store mengder flis og sagflis finnes ofte i og rundt trebearbeidingsmaskiner. Dersom materialet antennes kan det oppstå branner med rask fremdrift og store skader som følge. I verste fall kan trestøvet forårsake eksplosjoner. Med et Firefly-system overvåkes maskinen og dens umiddelbare omgivelser ved hjelp av flammedetektorer og tennkilder slukkes effektivt med vanntåke.

Antennelsestemperaturen for et lag med trestøv er ca 300 °C. Gitt at varme gjenstander under 650 °C ikke oppfattes som glødende av det menneskelige øyet, er dette en relativt lav antennelsestemperatur.

 

Den vanligste årsaken til økonomiske tap

Branner og eksplosjoner er de vanligste skadeårsakene i mange forsikringssaker i tre- og møbelbransjen. Ifølge en studie utført over ti år av det ledende forsikringsselskapet Risk Logic, utgjør skader av denne typen nærmere 75 % av de totale økonomiske tapene i tre- og møbelindustrien.

Ved møbelproduksjon kombineres ofte opphopning av trestøv med spraymaling, noe som øker faren for brann og eksplosjon ytterligere.

Fireflys løsninger for trebearbeidingsindustrien oppdager de første tegn på antenning og slukker brann på et tidlig tidspunkt. På denne måten kan kostbar nedetid og maskinskade unngås.

 

Firefly PlanerGuard™

I mange tilfeller samler det seg store mengder spon i og rundt den åpne høvelen. Ved antenning kan sponene forårsake branner med rask fremgang og store skader som følge. Fireflys PlanerGuard™-løsning for åpne høvler overvåker maskinen ved hjelp av lokalt installerte flammedetektorer. Ikke-invasiv vanntåke gir rask og effektiv brannslukking, selv i de lukkede områdene på en åpen høvel.

 

Firefly SanderGuard™

Det finkornede støvet som genereres av en slipemaskin kan, hvis det antennes, gi opphav til kraftige støveksplosjoner og rask brannspredning. Fireflys SanderGuard™-systemløsning er designet for å passe alle typer slipemaskiner.

Fireflys SanderGuard™ er en systemløsning med rask flammedeteksjon inne i sliperen og slokking med vanntåke som gir optimal beskyttelse til et av de viktigste leddene i produksjonskjeden.
Brann er den vanligste årsaken til økonomisk tap. Firefly tilbyr komplette løsninger som beskytter alt fra individuelle maskiner, filtre og siloer til komplette prosesslinjer.
Produsent: Firefly
Land: Sverige

Forespørsel

Monika von Arx Sandvik

Systemleder / Markedsføring / IT


99 02 02 21
mas@falkenberg.no